เมื่อพ่อแม่ น้องลิสา ต้องการจะเดินทางไปเที่ยวหาลูกสาว ที่กำลังเรียน ภาษา อยู่ที่ Perth Australia ไปกันทั้งครอบครัว ซึ่งน้องลิสาเดินทางไปเรียนภาษา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ ปี 2019 แล้ว วีซ่าได้มายาวมาก และเกิดว่า เป็นช่วงหยุดของพ่อแม่น้องลิสา พอดี ก็เลยอยากจะขอวีซ่าท่องเที่ยวไป ซึ่งทั้งคู่ก็มีประวัติการทำงานที่ดีพอที่จะยื่นวีซ่าได้ หลักฐานการเงินครบชัดเจน ถึงแม้ว่าคุณแม่จะเคยมีประวัติยื่นวีซ่าไม่ผ่านมา เกือบ 10 กว่าปีก่อน แต่ว่า ถึงอย่างไรเสีย ถ้าเราแสดงความจริงใจ มีวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่าท่องเที่ยว เพื่อไปเที่ยวจริง เจ้าหน้าที่สถานทูต เขาก็มองเห็น ดังนั้นในการยื่นวีซ่าครั้งนี้ก็ผ่านอย่างง่ายดาย ไม่มีปัญหาอะไร