น้องเนย ได้วีซ่ายาว 3 ปีกว่า ไปเรียนที่ #Sydney#Australia Charis Study Abroad บริการเรื่องเรียนต่อต่างประเทศ ขอแสดงความยินดีกับน้องเนย ด้วยครับ ตอนนี้อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียแล้ว กำลังปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ ขอบคุณน้องเนยที่ได้ให้โอกาสเราเป็นผู้จัดการดูแลเรื่องเรียนต่อ และเรื่องวีซ่าให้ครับผม ขอให้น้องเนยประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงาน รวมถึงการใช้ชีวิตและเริ่มต้นใหม่ ในประเทศออสเตรเลียครับ