น้องเจน เป็นนักเรียนของเรา ที่มีประวัติการเรียนดิเลิศในอดีตคือเป็นนักเรียนเกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แล้วเลือกมาเรียน ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ 3 ของให้กับตนเองที่ประเทศออสเตรเลีย เมลเบิร์น จนกระทั่งพอเริ่มพูดภาษาได้ชัดเจนขึ้น วีซ่าหมดพอดี จึงอยากจะต่อวีซ่าเพื่อเรียนให้นานขึ้น เน้นการเรียนภาษาแบบจริงจังมากขึ้น เพราะอยากได้แบบ ใช้งานได้แบบเก่งเลย น้องเจนพูดภาษาจีนได้เก่งมาก ถ้าได้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 3 อีก ก็จะเปิดโอกาสในการทำงานได้ทุกสายอาชีพให้กับน้องเจนเลย

ในกระบวนการยื่นวีซ่า เราไม่กังวลอะไรเลย เพราะเอกสารน้องเจนครบถ้วน มีผลการเข้าเรียนในอดีตที่ดีมาก มีเหตุผลในการต่อวีซ่าชัดเจน ดังนั้นเรายื่นวีซ่าไม่นาน ผลวีซ่าก็ออกมาอย่างง่ายดาย ขอแสดงความยินดีกับน้องเจนด้วยนะครับ