Charis Study Abroad บริการเรื่องเรียนต่อต่างประเทศ ขอแสดงความยินดีกับ น้องปาย จากลำพูน ที่ได้รับวีซ่าผ่าน และเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย เมือง #Sydney น้องปายเรียนจบปริญญาตรี และทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมลำพูน มีประวัติดี มีเอกสารครบ ไม่ว่าจะทำงานที่ไหน ก็สามารถไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียได้นะครับ งานนี้พี่เอกจาก Charis Study Abroad ไปส่งน้องปายที่สนามบิน นานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ ขออวยพรให้น้องปายประสบความสำเร็จ ทั้งในเรื่องของการเรียน และ การทำงานนะครับ