ยินดีกับน้อง บี ด้วยนะค่ะ วีซ่าผ่านแล้ว เดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศ ออสเตรเลีย ขอบคุณที่ติดต่อเราCharis Study Abroad บริการเรื่องเรียนต่อต่างประเทศ ขอให้ น้องบี ประสบความสำเร็จในการเรียน และ การทำงานค่ะ