น้องนุช ออกเดินทางไป Tauranga New Zealand เพื่อไปเรียนหลักสูตร Diploma in Biblical Studies

วีซ่านักเรียน New Zealand ยื่นง่ายมากตราบใดที่ เอกสารครบถ้วน มีคนสปอนเซอร์ชัดเจน มีเหตุผลเพียงพอที่จะไปเรียนเพื่ออะไร สามารถนำมาใช้กับชีวิตและการทำงานในอนาคตของตนเองได้อย่างไร เรายื่นวีซ่าของน้องนุชไปไม่นาน ปรกติวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์จะใช้เวลารออย่างน้อย 6 สัปดาห์ แต่เคสนี้ 4 สัปดาห์ ก็ผ่านเรียบร้อยแล้ว ผ่านล่วงหน้าตั้ง 2 เดือน แต่ว่า น้องนุชก็พึ่งจะเดินทางไปสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เอง

ขอให้น้องนุชตั้งใจเรียน ขอให้พระเจ้าอวยพรการเรียน ในเรื่องของ พระคัมภีร์ ในเรื่องของชีวิตคริสเตียน ให้ได้ประสบการณ์มากมาย นำกลับมาใช้ พัฒนาชีวิต และ หนุนใจพี่น้องคนอื่นๆ ได้ครับ