น้องทิพย์ ไม่เคยมีประวัติการเดินทางไปออสเตรเลียเลย มีไปแค่พม่าและอินโดนีเซีย ต้องการจะขอวีซ่าท่องเที่ยว เดินทางไปเมือง Perth Australia ไปเยี่ยมหาเพื่อน ไปเป็นเพื่อนเจ้าสาว และ เที่ยวด้วยในช่วงวันหยุด

จริงๆ สำหรับน้องทิพย์ ไม่ค่อยมีความกังวลมากเท่าไหร่ ถึงแม้ว่า หลักฐานการเงินจะไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่ แต่ด้วยเอกสารต่างๆ นาๆ ทีน้องทิพย์พยายามหามาให้ครบ น้องทิพย์มีงานทำชัดเจน ถึงแม้ว่า ตำแหน่งอาจจะไม่ได้สูงอะไรมาก การเงินอาจจะไม่ได้เยอะมาก แต่เจ้าหน้าที่สถานทูตเขาก็ดูออกถึงความจริงใจว่า เคสไหน ต้องการจะไปเทียวจริงๆ เคสไหน ไม่ได้ต้องการจะไปเที่ยวจริงๆ สุดท้ายก็ให้น้องทิพย์วีซ่าผ่านแบบง่ายดาย ได้วีซ่ายาวๆ ถึง 3 ปีเลย