น้องจี จากจังหวัดสุพรรณบุรี ยังไม่เคยเจอหน้ากันเลย แต่รับรองว่าได้เจอกันแน่นอน ส่งรูปจากสนามบินสุวรรณภูมิมาให้ พร้อมเดินทางไปเรียนต่อ ประเทศออสเตรเลีย น้องจี ได้วีซ่ายาว เรียนทั้งภาษา ทั้งหลักสูตรวิชาชีพ วีซ่าผ่านง่ายมาก เพราะประวัติดีมาก เรียนจบ มีงานทำ ชัดเจน อย่าไปกลัวเรื่องวีซ่า ปรึกษาเราได้เลย