เว็บไซต์ STUDYTRAVEL.NETWORK และนิตยสาร Study Travel Magazine ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข้อมูลด้านการเรียนต่อ รวบรวมโรงเรียนชั้นนำของแต่ละประเทศไว้ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงแหล่งข้อมูลด้านการติดต่อกันและกัน สำหรับเอเจนซี่ และ โรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีความสำคัญมากต่อโรงเรียน ที่เป็นมาชิก เพราะได้มีการตีพิพม์นิตยสาร Study Travel ส่งไปยังทั่วโลก ทำให้โรงเรียนในแต่ละประเทศเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ได้คัดเลือกความเห็นของเรา Charis Study Abroad ลงในเว็บไซต์ เกี่ยวกับ ผลกระทบของ COVID-19 มีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อเอเจนซี่ในประเทศไทย

เข้าไปอ่านกันได้นะครับ

 

https://studytravel.network/magazine/issues/808/articles/27621