ขั้นตอนตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

 

 

การตรวจสุขภาพในการขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย เป็นหนึ่งในขั้นตอนของขบวนการในการขอวีซ่า โดยสถานทูตจะพิจารณาจากการตรวจสุขภาพของคนนั้นๆ ว่ามีปัญหาหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยของบุคคลนั้นเอง ในกรณีผู้สมัครต้องการจะเรียนหรืออยู่นานเกิน 6 เดือนขึ้นไป จำเป็นที่จะต้องตรวจร่างกายก่อนทุกครั้ง เพื่อจะได้ยืนยันว่าบุคคลที่ต้องการจะขอวีซ่านั้นมีสุขภาพดี ไม่ได้มีโรคอะไร เพื่อที่สถานทูตจะได้พิจารณาในการออกวีซ่าให้ได้ในขั้นตอนต่อไป

 

รายชื่อโรงพยาบาลสำหรับตรวจร่างกายประกอบการวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

 

เชียงใหม่

 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม (Chiangmai Ram Hospital)

 8 ถนน บุญเรืองฤทธิ์ ตำบล ศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

 โทรนัดหมาย : +66 53 920 300

 

 กรุงเทพฯ

 โรงพยาบาลกรุงเทพ (Bangkok General Hospital) แผนก Medical and Radiology examinations ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรนัดหมาย : +66 2 310 3000

 

ภูเก็ต

 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต (Wellness Center, Bangkok Hospital Phuket) 2 1 ถนน หงษ์หยกอุทิศ ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
โทรนัดหมาย : +66 76 25 4421

 

อุดรธานี

โรงพยาบาลเอกอุดร (Aek Udon International Hospital) 555/5 ถนน โพศรี ตำบล หมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
โทรนัดหมาย : +66 42 342 555

 

 

 

                                                         ขั้นตอนการตรวจร่างกาย

 

 

 

เอกสารที่จำเป็นมีดังนี้

– บัตรประชาชน

– พาสปอร์ตตัวจริง

– แบบฟอร์มจากสถานทูต (eMedical)

หมายเหตุ: ในการตรวจจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 2,500 – 3,300 บาท ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล

คำแนะนำ


– สำหรับผู้หญิง ประจำเดือนควรหมดอย่างน้อย 5 -7 วัน

– ดื่มน้ำเยอะๆ ไม่กลั้นปัสสาวะ
– พักผ่อนให้เพียงพอ
– ทานอาหารได้ปกติ (ควรงดเครื่องดื่ม ชา กาแฟ และน้ำอัดลมทุกชนิด)